Overordnet har vi en vision om at lave en tidsbegrænset indsats i en udsat ungs liv, der skaber så succesfulde, solide og varige resultater, at den unge igen på egen hånd kan tage vare om sig selv og eget liv.

Visionen har fra begyndelsen været og er fortsat at styrke udsatte unge i alle aspekter af deres liv; det være sig personlig udvikling, familieforhold, skolegang og uddannelse, job og fritidsliv mm., og at den unge selv skal være hovedpersonen i enhver proces, der arbejder hen mod dette.

Ved at styrke den unge med den unge i centrum - herunder ved at lære den unge de fornødne redskaber til at kunne håndtere sine individuelle personlige, sociale og faglige udfordringer, opnår vi det resultat, at den unge i løbet af processen på egen hånd kan møde og håndtere de udfordringer, han eller hun har i sit liv og således ikke længere har behov for en omfattende særlig indsats.

Ungesyn

Vi tror på, at alle unge uanset baggrund og livsbetingelser, er i stand til at profitere af en målrettet indsats, der inddrager den unge som vigtigste omdrejningspunkt i processen. Vi har den ufravigelige holdning, at den unge må og skal inddrages i alle aspekter af en særlig indsats – vi tror ganske enkelt ikke på, at optimale resultater kan nås, hvis den unge ikke selv føler ejerskab og medansvar for de del- og slutmål, der arbejdes med. Vi ser muligheder frem for problemer og ressourcer frem for mangler og har det generelle menneskesyn, at alle besidder kompetencer og styrker, som kan udvikles og konsolideres med den rette indsats. Vi tror på, at vores unge kan lære at kunne selv – derfor lægger vi også stor vægt på, at den unge ved, at et forløb hos os er tidsbegrænset, og at målet er, at den unge bliver i stand til selvstændigt at kunne opnå succes i alle aspekter af hans eller hendes liv.

Pædagogiske principper

Vi arbejder grundlæggende ud fra et anerkendende, omsorgs- og tillidsfuldt perspektiv. Den unge skal føle sig hørt og forstået i alle sammenhænge og have en oplevelse af at have en stemme. Vi arbejder ud fra positive og ikke negative forventninger og med fokus på, hvad den unge kan frem for, hvad den unge ikke kan. Vores udgangspunkt er, hvad den unge har brug for at lære for at kunne opnå succes i en given sammenhæng og dermed ikke, hvad den unge har af mangler. Vi insisterer således på det positive perspektiv frem for det negative i ethvert aspekt af vores arbejde med den unge.