Vi besidder en grundlæggende overbevisning om, at den unge, for at opnå succes i eget liv, skal være hovedperson i egen erkendelses- og udviklingsproces.

Ethvert del- eller slutmål skal være formuleret af den unge selv og enhver erkendelse af hvordan målet nås i praksis, skal udspringe af den unges egne refleksioner og overvejelser.

Derfor arbejder vi særdeles målrettet og intensivt med den unge selv og bruger den unges egne erfaringer og livsarenaer som udgangspunkt.

Hvad er coaching?

Coaching er en effektiv metode til at hjælpe den unge til at forstå, hvor han eller hun befinder sig i sit liv lige nu.  Gennem samtaler erkender den unge egne potentialer, styrker og udfordringer og opbygger en stærk tro på, at han eller hun selv er i stand til at opnå varige positive ændringer i sit liv – ikke ved at ændre ydre faktorer, men ved at ændre egen tilgang til de livsbetingelser, den unge nu engang har fået.

Vores coaching i praksis

I praksis består vores coaching af ugentlige samtaler med den unge; en eller flere gange alt efter behov. Samtalerne tager udgangspunkt i den unges egne ønsker om forandring på selvbestemte områder i eget liv, således at det er den unge, der er primus motor i egen erkendelses- og udviklingsproces. Samtalerne suppleres altid med korte skriftlige hjemmeopgaver, der ligger op til individuel og fordybende refleksion over det, den aktuelle proces er centreret omkring.

Ved første samtale præsenteres den unge altid for Livshjulet. Livshjulet er en øvelse, hvor den unge visuelt skal illustrere sine livsområder, illustrere hvor han eller hun befinder sig i forhold til disse, og hvor stor betydning de forskellige områder har for den unge. Livshjulet fungerer således som et erkendelsesværktøj og som udgangspunkt for det videre arbejde med den unge. Det er den unge selv, der vælger, hvilke områder, der skal arbejdes med først og den unge selv, der formulerer sine delmål. Gennem de opfølgende samtaler når den unge gennem dialogen selv frem til, hvordan han eller hun i praksis kan nå sine delmål.

Livshjulet er blot et af mange værktøjer, vi anvender i samtalerne med den unge. De enkelte øvelser varierer og udvælges specifikt ud fra den enkelte unges individuelle situation og behov. Fælles for øvelserne er, at de hjælper den unge til at erkende og forholde sig konstruktivt og konkret til egne livsbetingelser, udfordringer, mål og metoder. Øvelserne lærer den unge konkrete værktøjer, han eller hun kan anvende i praksis til opnåelse af sine mål og hjælper den unge med, hvordan nye metoder og tilgange kan implementeres i den unges hverdag.

Hvorfor coaching?

Vi anvender coaching, fordi det virker. Vores erfaringer viser, at det målrettede arbejde med den unge på kort tid giver positive og varige resultater. Vores coachingforløb hjælper den unge med at nedbryde negative tanke- og handlemønstre og erstatte dem med positive og konstruktive alternativer. Fordi den unges måde at tænke og forholde sig på ændres indefra, og fordi den unge lærer helt konkrete redskaber som hjælp til håndtering af de udfordringer, han eller hun måtte møde, bliver den unge i løbet af processen i stand til at fastholde sig selv i den positive udvikling. Dermed opfylder vi vores fornemste rolle; at gøre os selv overflødige.