Bag KontaktPlus står Trine, lærer og støttekontaktperson; Hiba, lærer og coach og Jamal, støttekontaktperson.

Vi har alle tre været idéudviklere og sparringspartnere i opstarts- og udviklingsprocessen.

Idéen til KontaktPlus opstod i forbindelse med vores årelange arbejde med udsatte unge og ud fra et stort ønske om at udvikle et tilbud, hvor unge i langt højere grad inddrages i deres egen udviklingsproces særligt i mødet med det offentlige.

Målgruppen er udsatte unge under 18. Det kan være unge med forskellige faglige, sociale og personlige udfordringer så som:

  • unge med negativ social adfærd
  • kriminelle eller kriminalitetstruede unge
  • radikaliseringstruede eller radikaliserede unge 

Succeskriterierne er baseret grundtanken om, at vores fornemste opgave at gøre os selv overflødige og er derfor følgende:

  • At alle individuelle mål for den unge er opnået
  • At den unge ikke længere har behov for en støttekontaktperson
  • At den unge vurderes uddannelsesparat