Konsulentdelen

with Ingen kommentarer

Konsulentdelen består af kontaktpersoner, der varetager samtlige kerneopgaver og i praksis fungerer som tovholder på alle områder: samarbejder tæt med sagsbehandler, varetager kontakt til den unge, til hjemmet, til skolen og til klubber, foreninger og andre instanser, som den unge er en del af. Kontaktpersonen udarbejder konkrete og målbare mål sammen med den unge, støtter og guider i udviklingsprocessen, iværksætter indsatser bl.a. ved brug af de ressourcer, der allerede eksisterer omkring den unge; det være sig lærere, familie, kommunale og private tilbud o.l. og er desuden ansvarlig for solid opfølgning og evaluering. Der evalueres med den unge en gang ugentligt, der udarbejdes skriftlig opfølgning hver 14. dag og evalueres med det samlede netværk hver 3. måned.