Konceptet

with Ingen kommentarer

Konceptet er udviklet ud fra et ønske om at skabe nogle rammer for udsatte unge, hvor de i højere grad bliver en aktiv del af samfundet gennem erfaringer og oplevelser af rent faktisk at være det. De unge udvikler gennem vores forskellige tilbud kompetencer, der gør dem i stand til at klare sig godt i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.